คลังหน่วยกิต (Credit Bank)

คลังหน่วยกิต
Credit Bank

“คลังหน่วยกิต” หมายถึง ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตและผลการศึกษา สำหรับผู้เรียน ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาทิ หลักสูตรเพื่อรับปริญญา หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างประสบการณ์ โดยมีหลักฐานที่เป็นองค์ประกอบในการเทียบหน่วยกิต รวบรวมไว้ด้วย

การศึกษาในระบบ : การศึกษานอกระบบ : การศึกษาตามอัธยาศัย

“การศึกษาในระบบ”
หมายถึง การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

“การศึกษานอกระบบ”
หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

“การศึกษาตามอัธยาศัย”
หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม
สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ ข้อบังคับ
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายวิชา/หลักสูตรอบรม
ในระบบคลังหน่วยกิต

รายวิชา 5071609

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเตรียม

รายวิชา 5072618

เบเกอรีและเพสตรีเพื่อสุขภาพ

รายวิชา 5073633

อาหารพื้นบ้านไทย

รายวิชา

ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย

รายวิชา

อาหารสวนดุสิต

รายวิชา 1092401

ภาษากายและวรรณกรรมสำหรับเด็ก

รายวิชา

การออกแบบกราฟิกเพื่อส่งเสริมธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรม

น้ำมันหอมระเหย

รายวิชา 5072606

การประเมินภาวะโภชนาการ
(Nutrition Assessment)

รายวิชา

อาหารและเครื่องดื่ม

รายวิชา

วาทวิทยาเบื้องต้น

รายวิชา

บัตเลอร์
(BUTLER)

รายวิชา

ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร

รายวิชา

ภาษามือไทยสำหรับการล่าม

รายวิชา

การล่าม ทฤษฎีการแปล และจรรยาบรรณล่าม

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

รายวิชา

ล่ามภาษามือทางการแพทย์และการสาธารณสุข

รายวิชา

SERVICE EXCELLENCE

รายวิชา

โภชนาการเพื่อความงามและการชะลอวัย

รายวิชา

โภชนาการสำหรับการประกอบอาหารสุขภาพ

รายวิชา

สื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล
(วิทยาเขตสุพรรรบุรี)

รายวิชา

สื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล
(ศูนย์การศึกษาลำปาง)

หลักสูตรฝึกอบรม

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก

หลักสูตรฝึกอบรม

การจัดการข้อมูลเชิงทัศนภาพในองค์การ

หลักสูตรฝึกอบรม

การเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง

หลักสูตรฝึกอบรม

การประยุกต์จิตวิทยาในงานทรัพยากรมนุษย์เบื้องต้น

หลักสูตรฝึกอบรม

การสื่อสารด้วยการพูด

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน

หลักสูตรฝึกอบรม

โภชนาการและการประกอบอาหาร
สำหรับแต่ละช่วงวัย

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.)

หลักสูตรฝึกอบรม

การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
(Passenger Ground Services)

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. 10300
แนวทางการจัดโครงการ/หลักสูตรระยะสั้น หลังได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی