รายวิชาเลือกเสรี

  • ชื่อวิชา

  • รหัสวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1552914 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

1552656 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

1553630 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

1553146 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1553147 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

1554125 ภาษาอังกฤษสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

1554126 ภาษาอังกฤษสู่ความก้าวหน้าเชิงวิชาการ

1554127 ภาษาอังกฤษในองค์กรระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ

1554128 ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลเกม

1554129 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์

1554130 ภาษาอังกฤษสำหรับการสร้างแบรนด์บุคคล

1554131 ภาษาอังกฤษสำหรับบาริสต้า และบาร์เทนเดอร์

1554132 การแปลธุรกิจในฐานะตัวกลางการสื่อสารสากล

1554134 ความเข้าใจและการใช้ชีวิตในสังคม

1554135 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถ

1553148 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

1553149 การสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

1553519 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียน

1553934 สตาร์ทอัพภาษาฝรั่งเศส

1553935 สนทนาภาษาฝรั่งเศสฉบับเอาตัวรอด

1553936 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในธุรกิจบริการ

1553937 สังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย

1553938 อาหารและการรับประทานแบบฝรั่งเศส


คณะครุศาสตร์

1082504 ภาษามือเพื่อการเล่านิทาน

1082505 เพลงประกอบภาษามือสำหรับเด็กปฐมวัย

1085503 ท่องโลกภาษามือด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์

1085221 อักษรเบรลล์ 1

1093715 ภาษาจีนพื้นฐาน

1093716 การสอนภาษาจีนสำหรับครูประถมศึกษา

1093633 เทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวโน้ม ทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

1093721 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

1093634 ชีวิตมนุษย์และสุขภาพ

1093635 วิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

1093722 สมรรถนะทางภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จในอาชีพ

1093537 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทยในห้องเรียนยุคใหม่

1093538 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

1093310 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

1093636 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

1092704 การฟังและการพูดภาษาจีนระดับต้น

1093723 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับครูประถมศึกษา

1092705 การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับต้น

1093724 การอ่านและการเขียนภาษาจีนสำหรับครูประถมศึกษา

1093725 ภาษาจีนและความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม

1093726 ภาษาจีนเชิงสถานการณ์ในโรงเรียน

1092313 พื้นฐานการเรียนรวม

1093308 การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม ระดับประถมศึกษา

1093208 การบริการสนับสนุนนักเรียนพิการเรียนรวมระดับประถมศึกษา

1093209 การเปลี่ยนผ่านแบบเรียนรวมระดับประถมศึกษา

1093309 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวม

1093409 นวัตกรรมการเรียนรู้แบบเรียนรวมระดับประถมศึกษา

109250 ภาษามือไทยเบื้องต้น

1092502 ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร

1092503 การแปลภาษามือไทย

1093539 ภาษามือไทยสำหรับการล่าม

1093540 ภาษามือทางการศึกษา

1093902 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะภาษามือไทย

1073705 ผู้ประกอบการด้านการศึกษาปฐมวัย

1073505 การประสานพลังสถานศึกษาบ้าน และชุมชน

1074105 สิทธิเด็กและกฎหมายด้านการศึกษาปฐมวัย

1073506 การเกิดอย่างมีคุณภาพ

1073901 แนวโน้มและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย


google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی