ประวัติความเป็นมา เครือข่ายฯ

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดตั้งขึ้นโดย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นหนึ่งในเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน จำนวน 45 แห่ง เป็นสมาชิก ทั้งนี้ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน มีหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) (อว.) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณภาพมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2.ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่าย
3.ส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และการเชื่อมโยงองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของเครือข่ายฯ
4.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน ปัจจุบันมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่าย ซึ่งสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
มีทั้งหมด 45 แห่ง แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่ม 1กลุ่ม 2กลุ่ม 3กลุ่ม 4
*มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก(วิทยาลัยมิชชั่น)
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**  
 *มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 *มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 *มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สถาบันรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**ประธานเครือข่าย
*แม่ข่ายกลุ่มย่อย

google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی