PDPA

PDPA

มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน รวมไปถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลทางสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร กระดาษหนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ นักศึกษา จึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันกฎหมายฉบับนี้  เพื่อให้รอดพ้นจากการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบตามมาหากขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้สรุปข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ?

1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน
2. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางสุขภาพ พันธุกรรม และชีวภาพ ฯลฯ

บุคคลสำคัญตาม PDPA

1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (data Subject) คือ บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมผู้ถึงแก่กรรมและนิติบุคคล
2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการประมวลผล วิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล
3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (data processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือส่วนหนึ่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protection officer : DPO) คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ประสานงาน และตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

1. ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2. กำหนดและจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
3. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. กำหนดกระบวนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
5. ตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลย้อนหลัง มีระบบป้องกันการโจมตีจากบุคคลภายนอก

หน้าที่ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. หน้าที่ในการแจ้ง สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ต้องแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวม สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ
2. หน้าที่จัดทำบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูลของแต่ละประเภทกิจกรรมไว้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้
3. หน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงป้องกันการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล และได้สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่นักศึกษาทราบเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. หน้าที่จัดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มีช่องทางการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนดได้

แหล่งที่มา : https://ratchakitcha2.soc.go.th/
https://www.chula.ac.th/news/67177/
google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی