สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการต่าง ๆ ให้ “สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย : จิ๋ว แต่ แจ๋ว” ภายใต้จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ที่กำหนด
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในหลายมิติสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จึงมีการ “ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการให้บริการออนไลน์ โดยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาปรับใช้” เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

ปรัชญา

วิชาการก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวไกล สร้างความประทับใจในบริการ งานถูกต้องตรงเวลาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดประสงค์

1. ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา งานวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งความพึงพอใจของลูกค้า
3. ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและการบริการที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานบริการที่เป็นเลิศ ถูกต้องรวดเร็วยึดความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
4. พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนศึกษาที่ทันสมัย
5. การพัฒนาระบบการบริการด้านวิชาการและงานทะเบียน

ค่านิยมองค์กร

1. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Clients Focus)
3. จิตบริการ (Service Mind)
4. สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
5. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility)
6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی