กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อนุมัติวันที่ 25 เมษายน 2565) และภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 26 เมษายน 2565)