กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 18 สิงหาคม 2565) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 (อนุมัติวันที่ 19 สิงหาคม 2565)