นักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่