กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อนุมัติวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565) และภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อนุมัติวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)