กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 (อนุมัติวันที่ 13 ธันวาคม 2564) และภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อนุมัติวันที่ 14 ธันวาคม 2564)