การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566

ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Application

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 ดำเนินการจัดประชุมฯ ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Application ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีตัวแทนรายวิชาที่พัฒนาปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ซึ่งมีประเด็นการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อาทิเช่น ข้อ 1.9.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรปรับแก้ไขรูปแบบการเขียน ควรเขียนแบบบรรยาย (ไม่มีหัวข้อย่อย) โดยให้นำข้อมูลจากเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่สำคัญ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายวิชาที่สำคัญ การจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ และการประเมินผลแบบ Formative มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ทำให้หลักสูตรนี้มีจุดเด่น เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาเป็นสื่อ จุดเด่นภาษาที่ 3 รวมถึงการวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ตลอดชีวิตมาเขียนในส่วนนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาดำเนินการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในลำดับต่อไป

google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی