การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2566

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ดำเนินการจัดประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Application
ประเด็นในการประชุม ที่ประชุมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567
โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณบดี ตัวแทนอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ซึ่งมี ประเด็นการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนร่วม อาทิเช่น 1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ PLOs เป็นสมรรถนะของบัณฑิตในมุมมองของผู้เรียน พิจารณาทบทวน PLOs ข้อใดแสดงความโดดเด่นและสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้และPLOs ข้อใดแสดงถึงอัตลักษณ์ของคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาสวนดุสิตหรือของหลักสูตร 2) ในส่วนของคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมคุณสมบัติการคัดเลือก ควรเพิ่มเรื่องของบุคลิกภาพและน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในลำดับต่อไป

google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی