กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 (อนุมัติวันที่ 30 มกราคม 2566) และภาคการศึกษาที่ 1/2565 (อนุมัติวันที่ 31 มกราคม 2566)