สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมไหว้สักการะหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมไหว้สักการะหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566