การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
ดำเนินการจัดประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส และรูปแบบออนไลน์ Application Zoom Meeting
ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีตัวแทนรายวิชาที่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566 และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ
ประเด็นการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 1) ด้านโครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2) รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรจะพิจารณาเพิ่มความรู้และทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
เช่น วิชาความเป็นสวนดุสิต แนะนำให้เพิ่มเรื่องบุคลิกภาพที่เหมาะสม การแสดงออกถึงการมีกิริยา มารยาท วินัย และมีวัฒนธรรมสวนดุสิต ในรายวิชาอื่น ๆ ให้เพิ่มทักษะการใฝ่รู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
3) การจัดการเรียนการสอน ควรมีการนำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เข้าใจตรงกัน มีการจัดทำคู่มือ เกณฑ์กลาง วิธีการสอน และให้อาจารย์ผู้สอนปรับตามบริบทของแต่ละหลักสูตรภายใต้เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาดำเนินการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ต่อไป

google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی