ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (บธ.บ.) ใหม่ พ.ศ.2563-ศธ 0206.6/386 ลว.10 มิ.ย.64