ใหม่ !!! สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต รหัส 61

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วยระบบ KSP Self-Service การบันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ( B License) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รหัส 61 ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : 02-244-5467 : 02-244-5171 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566

apichart_kro

March 29, 2023

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักศึกษา รหัส 66 ในส่วนของการเตรียมการรับชำระเงินและการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักศึกษา รหัส 66 ในส่วนของการเตรียมการรับชำระเงินของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแจ้งแนวทางการรับชำระเงินของนักศึกษา รหัส 66 ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม VIP 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

apichart_kro

March 2, 2023

การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 66) ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 66) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (สำหรับนักศึกษา รหัส 66) ให้กับผู้บริหารคณะ/โรงเรียน ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง รวม 171 คน โดย ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2565 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบในเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 66) เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting

apichart_kro

March 1, 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 และการขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบ Non-degree เพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 2 หลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting

apichart_kro

March 1, 2023
1 2 3 4 11
google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی