การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบันเทิง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา : 13.30 – 13.30 น.  ประชุมออนไลน์ Zoom Meeting Application ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีตัวแทนรายวิชาที่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบันเทิง พ.ศ. 2567 และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ซึ่งมีประเด็นการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อาทิเช่น 1) การให้ปริญญา ควรปรับให้เหลือเพียงหนึ่งปริญญาและมีการลงนามความร่วมมือที่ชัดเจน 2) ข้อ 1.8.3 การบริหารความเสี่ยง ควรมีการสรุปเนื้อหาให้มีความกระชับและพิจารณาเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจ 3) แผนการเรียน ควรปรับแผนการเรียนให้มีเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับรายละเอียดด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนบริหารธุรกิจนานาชาติโซบริด มหาวิทยาลัยวูซอง (Woosong University) […]

apichart_kro

January 4, 2024

โครงการหลักสูตรฝึกอบรม การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (Passenger Ground Services) หลักสูตร Non – Degree รุ่นที่ 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย นางสาวจิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการหลักสูตรฝึกอบรม การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (Passenger Ground Services) หลักสูตร Non – Degree รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน (Mock – up Room) อาคาร 32 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 12 – 26 ธันวาคม 2566 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปเทียบเคียงหน่วยกิตในรายวิชา และหากนักศึกษาประสงค์ที่จะเข้าปฏิบัติงานกับบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด สามารถนำวุฒิบัตรที่ได้รับไปยื่นให้กับบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ได้ต่อไป

apichart_kro

December 27, 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567  ครั้งที่ 1/2566 ดำเนินการจัดประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Application ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีตัวแทนรายวิชาที่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ซึ่งมีประเด็นการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อาทิเช่น 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พิจารณาเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล 2) ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม พิจารณาการใช้คำ ผู้เข้าอบรม หรือผู้เข้าศึกษา การเรียน การอบรม หรือการศึกษาควรให้เหมือนกันทุกที่ และ ข้อ 7.3 ให้ระบุเป็นคำว่า “สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน” […]

apichart_kro

December 22, 2023
1 2 3 4 28
google FaceBook فال تاروت سایت فال تاروت بازی رولت شرط بندی بازی رولت دانلود فیلتر شکن دانلود فیلتر شکن رایگان سایت تک بت ورود به سایت تک بت بدون فیلتر سایت شرط بندی پوکر پرشین پوکر سایت پوکر فال قهوه سریع فال قهوه واقعی اپلیکیشن تک بت برنامه تک بت خرید وی پی ان سایت خرید وی پی ان سایت وان ایکس بت فارسی وان ایکس بت فارسی بدون فیلتر سایت یاس بت آدرس بدون فیلتر یاس بت خرید vmess خرید vmess اختصاصی بازی انفجار آنلاین سایت بازی انفجار آنلاین ثبت نام در سایت تک بت ورود به سایت تک بت خرید v2ray خرید v2ray اختصاصی فیلترشکن قوی فیلترشکن پرسرعت مجله شرط بندی تاینی مجله شرط بندی خرید طلسم سایت خرید طلسم سایت پوکر سایت شرط بندی پوکر بازی رولت شرطی سایت شرط بندی رولت فیلترشکن اندروید بهترین فیلترشکن اندروید سایت شرط بندی فوتبال بهترین سایت شرط بندی فوتبال شرط بندی تخته نرد سایت تخته نرد دانلود وی پی ان دانلود وی پی ان رایگان سایت پیش بینی فوتبال سایت پیش بینی فوتبال و شرط بندی ورزشی خرید گیفت کارت فروشگاه خرید گیفت کارت فیلترشکن آیفون بهترین فیلتر شکن آیفون شرط بندی ورزشی سایت شرط بندی ورزشی فروش وی پی ان سایت فروش وی پی ان شرط بندی انفجار سایت شرط بندی انفجار فروش تتر فروش تتر بدون احراز هویت twitter
google twitter poker betting rules online casinos with live dealers sports betting sites in south africa sports betting sites in nigeria best online casinos in ontario best betting sites in usa live casino sites live casino sites best online casinos in uk best online casinos in canada best online casinos in the world best online casinos in australia best online casinos in usa best gambling sites in canada best online poker sites for real money best blackjack gambling sites top online casinos in canada sports betting sites in the united states best online casinos in south africa best blackjack sites best online casinos in ireland best betting sites in india sports betting sites in florida soccer betting tips today matches best online casinos in michigan best poker sites best gambling sites in uk best online casinos in uk best betting sites in iran FaceBook
سایت دانلود فیلم سایت دانلود سریال سایت 30nama دیبا موویز دانلود فیلم جدید تاینی موویز دانلود فیلم دوبله آدرس سایت سینما دانلود فیلم خارجی