หัวข้อข่าว : (Update )ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ข่าว ณ วันที่ : 2014-08-13
เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู.pdf
รายละเอียด :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รุ่นที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557