หัวข้อข่าว : เปลี่ยนแปลงกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2/2556
ข่าว ณ วันที่ : 2014-05-02
เอกสารแนบ : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต2-56.pdf
รายละเอียด :

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาคเรียนที่ 2/2556  เพื่อรับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริป จากเดิมวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2556 เป็น วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556 สาขาวิชาใดมาวันไหนสามารถตรวจสอบได้ตามเอกสารแนบ