หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2556
ข่าว ณ วันที่ : 2014-04-30
เอกสารแนบ : จบตรี .pdf
รายละเอียด :

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 และกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ทั้งนี้ขอให้อ่านรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนดำเนินการ เพื่อความสะดวกของนักศึกษา กรุณามาตามวันที่สำนักส่งเสริมวิชาการกำหนด..

** สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการอนุมัติในรอบนี้ จะมีสาเหตุที่ไม่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

ภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้ทันอนุมัติในรอบถัดไป..