หัวข้อข่าว : บันทึกประวัติก่อนรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่
ข่าว ณ วันที่ : 2014-03-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

นักศึกษาที่จะรายงาน-มอบตัว ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 สามารถกรอกข้อมูลประวัติก่อนรายงาตัวได้ทาง http://admission.dusit.ac.th/admission/report/