หัวข้อข่าว : แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบปลายภาค ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
ข่าว ณ วันที่ : 2014-02-17
เอกสารแนบ : 5_คำสั่งคุมสอบปกติ256.pdf
รายละเอียด :

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบปลายภาค ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖