หัวข้อข่าว : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2556 (เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 14 ม.ค. 2557
ข่าว ณ วันที่ : 2014-02-03
เอกสารแนบ : 2_56670ป.ตรี.pdf
รายละเอียด :

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2556 (เพิ่มเติม)   
ระดับปริญญาตรี (อนุมัติ 14 มกราคม 2557)

 

กำหนดการ หลักสูตร
 พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกสาขาวิชา


 
สถานที่  ห้อง 313 อาคาร 3 ชั้น 1 เวลา 9.00 – 16.00 น.
** หากไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่กำหนดได้ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ในวัน
และเวลาราชการที่ห้อง 313 ภายในระยะเวลา 3 เดือน **
 
การเตรียมพร้อมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
1.    ให้ตรวจสอบเลขที่ปริญญาบัตร เป็นเลข 6 หลัก เช่น 230001 ในเวบไซต์ของนักศึกษา http://www.webregis.dusit.ac.th เมนู ตรวจสอบผลการยื่นเรื่อง
2. รูปถ่ายสวมชุดครุยตามวิทยฐานะจำนวน 2 ใบ (ขนาด 1.5 นิ้ว)
3. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ห้ามชำระที่ธนาคารเด็ดขาด!!)
    **รหัสปี 50 ลงมา 400 บาท **   **รหัสปี 51 ขึ้นไป 1,100 บาท**

4. รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางเวบไซต์  http://www.dusit.ac.th/sdu2011/index.php?incevt=event|newsviewer.php&newsid=2775
ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อความสะดวกของนักศึกษา กรุณามาตามกำหนดการที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศแจ้ง