หัวข้อข่าว : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2556 อนุมัติวันที่ 28 พ.ย. 2556
ข่าว ณ วันที่ : 2013-12-20
เอกสารแนบ : กำหนดการขึ้นทะเบียนป_ตรี.pdf
รายละเอียด :

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2556
ระดับปริญญาตรี (อนุมัติ 28 พฤศจิกายน 2556)

 

กำหนดการ หลักสูตร
พุธ ที่ 25 ธันวาคม 2556 ทุกสาขาวิชา


 
สถานที่ ห้อง 313 อาคาร 3 ชั้น 1 เวลา 9.00 – 16.00 น.
** หากไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่กำหนดได้ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ในวัน
และเวลาราชการที่ห้อง 313 ภายในระยะเวลา 3 เดือน **
 
การเตรียมพร้อมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1. ให้ตรวจสอบเลขที่ปริญญาบัตร เป็นเลข 6 หลัก เช่น 230001 ในเวบไซต์ของนักศึกษา http://iregis.dusit.ac.th หรือเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ http://www.dusit.ac.th
(ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.dusit.ac.th/sdu2011/index.php?incevt=event|newsviewer.php&newsid=2707
2. รูปถ่ายสวมชุดครุยตามวิทยฐานะจำนวน 2 ใบ (ขนาด 1.5 นิ้ว)
3. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ห้ามชำระที่ธนาคารเด็ดขาด!!)
**รหัสปี 50 ลงมา 400 บาท ** **รหัสปี 51 ขึ้นไป 1,100 บาท**
*** สำหรับกำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งทางเวบไซต์ http://www.dusit.ac.th ประมาณปลายเดือนมกราคม 2557 ***