หัวข้อข่าว : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 และ 3/2555 ให้บันทึกข้อมูลเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
ข่าว ณ วันที่ : 2013-12-20
เอกสารแนบ : evt_02707.pdf
รายละเอียด :

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 และ 3/2555 ให้บันทึกข้อมูลรายงานตัวเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร

http://www.dusit.ac.th/sdu2011/index.php?incevt=event|newsviewer.php&newsid=2707

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 ให้รายงานตัวอีกครั้งประมาณปลายเดือนมกราคม 2557 ซื่งทางกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง