หัวข้อข่าว : เลื่อนประกาศผลการเรียน
ข่าว ณ วันที่ : 2012-05-31
เอกสารแนบ : เลื่อนการประกาศผลการเรียน1.pdf
รายละเอียด :

เลื่อนการประกาศผลการเรียน

ในรายวิชา จริยศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา รหัส 55 จากเดิม วันที่ 30 พ.ค. 55 เป็น วันที่ 5 มิ.ย. 55

นศ.สามารถ ตรวจสอบผลการเรียนผ่าน

Website :: http://regis.dusit.ac.th