หัวข้อข่าว : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555(เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 12 มิ.ย. 2556
ข่าว ณ วันที่ : 2013-07-01
เอกสารแนบ : 485551.pdf
รายละเอียด :

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555 (เพิ่มเติม) 
ระดับปริญญาตรี (อนุมัติ 12 มิถุนายน 2556)
 
กำหนดการ
หลักสูตร
 
 อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2556
ทุกสาขาวิชา
 
สถานที่  ห้อง 313 อาคาร 3 ชั้น 1 เวลา 9.00 – 16.00 น.
** หากไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่กำหนดได้ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ในวัน
และเวลาราชการที่ห้อง 313 ภายในระยะเวลา 3 เดือน **
 
การเตรียมพร้อมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
1.    ให้ตรวจสอบเลขที่ปริญญาบัตร เป็นเลข 6 หลัก เช่น 230001 ในเวบไซต์ของนักศึกษา http://www.webregis.dusit.ac.th เมนู ตรวจสอบผลการยื่นเรื่อง
2. รูปถ่ายสวมชุดครุยตามวิทยฐานะจำนวน 2 ใบ (ขนาด 1.5 นิ้ว)
3. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ห้ามชำระที่ธนาคารเด็ดขาด!!)
    **รหัสปี 50 ลงมา 400 บาท **   **รหัสปี 51 ขึ้นไป 1,100 บาท**
(นักศึกษาที่จบภาคเรียน 2/2555 จะรับปริญญาบัตร ปี 2557)
*** สำหรับกำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งทางเวบไซต์ http://www.dusit.ac.th    ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556 เพื่อความสะดวกของนักศึกษา กรุณามาตามกำหนดการที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศแจ้ง ***