หัวข้อข่าว : รายชื่อนักศึกษา รหัส 64 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอัปโหลดรูปชุดนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา จึงไม่สามารถจัดทำบัตรนักศึกษาได้ (จำนวน 224 คน)
ข่าว ณ วันที่ : 2022-02-02
เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษา รหัส 64 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอัปโหลดรูปชุดนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา จึงไม่สามารถจัดทำบัตรนักศึกษาได้ (จำนวน 224 คน).pdf
รายละเอียด :