หัวข้อข่าว : รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา จึงไม่สามารถผลิตบัตรนักศึกษาได้ จำนวน 526 คน
ข่าว ณ วันที่ : 2021-09-22
เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ดำเนินการอัพโหลดรูป.pdf
รายละเอียด :

รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา จึงไม่สามารถผลิตบัตรนักศึกษาได้ จำนวน 526 คน ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 **ต้องขออภัยในกรณีที่นักศึกษาดำเนินการแล้ว** ขอบคุณมากคะ