หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2 ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสี ประจำปีการ
ข่าว ณ วันที่ : 2021-08-05
เอกสารแนบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน.pdf
รายละเอียด :