หัวข้อข่าว : แจ้งกำหนดการรับปริญญาบัตร ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 2/2555
ข่าว ณ วันที่ : 2013-04-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

นักศึกษาที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2555 จะมีำกำหนดการรับปริญญาบัตรแจ้งให้ทราบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 นี้ (กำหนดการรับจริงปี 2557) ขณะนี้ยังไม่ต้องรายงานตัวบัณฑิต