หัวข้อข่าว : ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ระบบ AEC)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-11-24
เอกสารแนบ : คำสั่งสอบที่-5450-2560.pdf
ตารางสอบ-ในมหาวิทยาลัย-1_60_.pdf
ตารางสอบ-ศูนย์วิทย์-1-60.pdf
ตารางสอบ-ศูนย์ตรัง-1-60.pdf
ตารางสอบ-ศูนย์ลำปาง-1-60.pdf
ตารางสอบ-ศูนย์นครนายก-1-60.pdf
ตารางสอบ-ศูนย์ระนอง-2-1_60_.pdf
ตารางสอบ-วิทยาเขตสุพรรณ-1-60.pdf
รายละเอียด :

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ระบบ AEC)
ตัวอย่างเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องในการสอบปลายภาค