หัวข้อข่าว : รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัว ปี 2556 รอบ1
ข่าว ณ วันที่ : 2013-07-24
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โปรดตรวจสอบรายชื่อ สถานที่รับบัตร และหมายเลขลำดับ ก่อนเข้ารับบัตร

*นักศึกษาสังกัดศูนย์การศึกษา โปรดสอบถามและวันเวาลารับบัตรกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ก่อน*