หัวข้อข่าว : ประกาศ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา(iregis.dusit.ac.th)
ข่าว ณ วันที่ : 2015-08-17
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ประกาศ
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iregis.dusit.ac.th) เพื่อทำการ Restart SOA 
ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 20:00 - 24:00
จึงขออภัยในความไม่สะดวก