หัวข้อข่าว : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555(เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 20 พ.ค. 2556
ข่าว ณ วันที่ : 2013-05-29
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555 (เพิ่มเติม)  

ระดับปริญญาตรี (อนุมัติ 20 พฤษภาคม 2556)

 

 

กำหนดการ

หลักสูตร

 

 อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2556

ทุกสาขาวิชา

 

 

สถานที่  ห้อง 313 อาคาร 3 ชั้น 1  เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

การเตรียมพร้อมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

1.    ให้ตรวจสอบเลขที่ปริญญาบัตร เป็นเลข 6 หลัก เช่น230001 ในเวบไซต์ของนักศึกษา http://www.webregis.dusit.ac.th เมนู ตรวจสอบผลการยื่นเรื่อง

2. รูปถ่ายสวมชุดครุยตามวิทยฐานะจำนวน 2 ใบ (ขนาด 1.5 นิ้ว)

                  3. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  (ห้ามชำระที่ธนาคารเด็ดขาด!!)

     **รหัสปี 50 ลงมา 400 บาท **   **รหัสปี 51 ขึ้นไป 1,100บาท**

(นักศึกษาที่จบภาคเรียน 2/2555 จะรับปริญญาบัตร ปี 2557)

*** สำหรับกำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งทางเวบไซต์ http://www.dusit.ac.th ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556  เพื่อความสะดวกของนักศึกษา กรุณามาตามกำหนดการที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศแจ้ง หากไม่สามารถมาตามวันและเวลาที่กำหนดได้ สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการที่ห้อง 313 ภายในระยะเวลา 3 เดือน ***