หัวข้อข่าว : ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 หลักสูตรที่เปิดในวันที่ 15 มกราคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์
ข่าว ณ วันที่ : 2015-05-06
เอกสารแนบ : คำสั่ง-สอบปลายภาค-2-57.pdf
ตารางสอบ-ศ.วิทย์-2-57.pdf
รายละเอียด :

ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 หลักสูตรที่เปิดในวันที่ 15 มกราคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์