หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมตารางสอบภาคการศึกษา 2/2557 และภาคเรียนฤดูร้อน 2557
ข่าว ณ วันที่ : 2015-01-15
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

    ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมตารางสอบภาคการศึกษา 2/2557 และภาคเรียนฤดูร้อน 2557  โดยมี ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระเรื่องการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 11405 อาคาร 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต