หัวข้อข่าว : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2555 (เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2556
ข่าว ณ วันที่ : 2013-03-06
เอกสารแนบ : 37784กำหนดการ.pdf
รายละเอียด :

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2555 (เพิ่มเติม)   
ระดับปริญญาตรี (อนุมัติ 4 ม.ค. 2556)
 
กำหนดการ
หลักสูตร / สาขาวิชา
ศุกร์ ที่ 8 มี.ค. 2556
(เวลา 9.00-15.00 น.)
ทุกสาขาวิชา
 
* สถานที่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313
 
 การเตรียมพร้อมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
1.    ให้ตรวจสอบเลขที่ปริญญาบัตร เป็นเลข 6 หลัก เช่น 230001 ในเวบไซต์ของนักศึกษา http://www.webregis.dusit.ac.th เมนู ตรวจสอบผลการยื่นเรื่อง
2. บันทึกข้อมูลบัณฑิต http://www.webregis.dusit.ac.th
3. เตรียมรูปถ่ายสวมชุดครุยตามวิทยฐานะจำนวน 2 ใบ (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง)
4. เตรียมค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ห้ามชำระที่ธนาคารเด็ดขาด!!)
    **รหัสปี 50 ลงมา 400 บาท **   **รหัสปี 51 ขึ้นไป 1,100 บาท**
5. รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   (รายละเอียดการจองชุดครุย http://regis.dusit.ac.th/page/newdetails.php?id=324 )
 
*** สำหรับกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งทางเวบไซต์ http://www.dusit.ac.th เพื่อความสะดวกของนักศึกษา กรุณามาตามวันที่สำนักส่งเสริมฯ กำหนด