หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อ นศ.ยื่นคำร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 - 2 /2557
ข่าว ณ วันที่ : 2015-01-05
เอกสารแนบ : การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ.pdf
รายชื่อวิชาติดบอร์ดยื่นใน มสด..xlsx
รายชื่อ นศ. ขาดสอบปกติ มสด. 1 57 และ 2 57 เปิด 18 สค 57.xls
รายชื่อวิชาติดบอร์ดยื่น ศูนย์.xlsx
รายชื่อ นศ. ขาดสอบปกติ ศูนย์ 1 57 และ 2 57 เปิด 18 สค 57.xls
ชื่อรายวิชาขาดสอบ มสด.xlsx
รายละเอียด :

ประกาศรายชื่อ นศ.ยื่นคำร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 - 2 /2557 (เปิด 18  สิงหาคม 2557)