หัวข้อข่าว : ประชุมอนุมัติสำเร็จการศึกษา และอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2557 รอบที่ 2
ข่าว ณ วันที่ : 2014-10-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดประชุมอนุมัติสำเร็จการศึกษา และอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2557 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระสำคัญดังนี้ อนุมัติสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557  สรุปจำนวนนักศึกษาตกค้างที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา แต่ไม่สามารถอนุมัติได้ ภาคเรียนที่ 2/2554-ภาคฤดูร้อน/2556