หัวข้อข่าว : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคฤดูร้อน / 2556 (รอบที่ 2) (อนุมัติ 15 สิงหาคม 2557) และภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 1) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติ 21 สิงหาคม 2557)
ข่าว ณ วันที่ : 2014-09-22
เอกสารแนบ : กำหนดการขึ้นทะเบียน ป.ตรี ภาคฤดูร้อน-56 (รอบที่ 2) และภาคเรียนที่ 1-57 (รอบที่ 1).pdf
รายละเอียด :