วันที่ หัวข้อการประชุมรายเดือน
 
2018-03-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3(23)2561
2018-02-22 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2(22)/2561
2018-01-25 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1(21)/2561
2017-12-25 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 12(20)/2560
2017-11-23 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 11(19)/2560
2017-10-24 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(18)/2560
2017-09-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(17)/2560
2017-08-24 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 8(16)/2560
2017-07-31 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 7(15)/2560
2017-06-22 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 6(14)/2560
2017-05-29 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5(13)/2560
2017-05-03 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4(12)/2560
2017-03-23 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3(11)/2560
2017-02-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2(10)/2560