หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 12(20)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-12-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 12(20)/2560
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม
ณ ห้อง2310 อาคาร 2  ชั้น 3  เวลา 16.00-17.00 น