หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 11(19)/2560
ข่าว ณ วันที่ : 2017-11-23
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 11(19)/2560
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในการประชุม
ณ ห้อง233 อาคาร 2  ชั้น 3  เวลา 16.00-17.00 น