หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-01-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2561
โดยมีวาระสำคัญเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามให่้คณาจารย์ทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น  แนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ณ ห้องประชุมลิขิต 1  โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันอังคารที่ 4  มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น.