หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 7 หัวข้อ
ข่าว ณ วันที่ : 2017-12-14
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 7 หัวข้อ ห้องเรียนสู่ห้องโดยสาร  โดยเสวนากรนายปกรณ์ ศุกระรัศมี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจการบิน) ศิษย์เก่า
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00-16.30 น.  ณ ห้องจำลองปฏิบัติการการบิน อาคาร 32 ชั้น 6