หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 6 หัวข้อ ประสบการณ์การแข่งขัน สู่เส้นทางฝัน อาชีพ Chef
ข่าว ณ วันที่ : 2017-10-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 6 
หัวข้อ ประสบการณ์การแข่งขัน สู่เส้นทางฝัน อาชีพ Chef
วันที่ 19  ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.30 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต