หัวข้อข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมทดลองการใช้งานระบบจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม (Calender)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-10-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมทดลองการใช้งานระบบจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม (Calender)
โดยมีนางจำนรรจา พลอยมุกดา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเป็นประธานในที่ประชุม
ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม sharingroom สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1