หัวข้อข่าว : ประชุมหารืองานดูแลจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ข่าว ณ วันที่ : 2017-09-18
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

กองอาคารและสถานที่ จัดการประชุมหารืองานดูแลจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ดยมีนายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในที่ประชุม
ในวันจันทร์ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคาร 13 ชั้น 2